Loading

Unterkunft v Novej Vsi nad Váhom

(0 Objekte + 49 Objekte im Umkreis von 25 km)

Chata na Zelenej Vode

Nové Mesto nad Váhom (Nová Ves nad Váhom 4,5 km ist in einer Luftentfernung), im Er...

Ubytovňa R-Cars Servis

Nové Mesto nad Váhom (Nová Ves nad Váhom 4,6 km ist in einer Luftentfernung), in de...

Ubytovňa Čachtice

Čachtice (Nová Ves nad Váhom 7,8 km ist in einer Luftentfern...

Chata Javorníček

Hrádok (Nová Ves nad Váhom 8,8 km ist in einer Luftentfernun...

ŠPORT CHATA Bezovec

Stará Lehota (Nová Ves nad Váhom 9,1 km ist in einer Luftent...

Geržéch apartmán

Dolné Srnie (Nová Ves nad Váhom 9,3 km ist in einer Luftentf...

Chata Eva Bezovec

Stará Lehota (Nová Ves nad Váhom 9,7 km ist in einer Luftent...

Chata Klaudia

Stará Lehota (Nová Ves nad Váhom 9,7 km ist in einer Luftent...

Rekreačný dom pod Bezovcom

Stará Lehota (Nová Ves nad Váhom 10,0 km ist in einer Luftentfernung), am Rand der...

Chata pri Horárni

Modrová (Nová Ves nad Váhom 11,2 km ist in einer Luftentfern...