Loading

Unterkunft Schulwoche Lyžiarske stredisko Pezinská Baba

(6 Objekte im Umkreis von 25 km)

Chata EBA

0,1 km von Lyžiarske stredisko Pezinská Baba, Pezinok, im Erh...

Chata Fugelka

9,9 km von Lyžiarske stredisko Pezinská Baba, Dubová (okres P...

Pension na Priehrade

22,0 km von Lyžiarske stredisko Pezinská Baba, Suchá nad Parn...

Ubytovňa Záhoran

23,8 km von Lyžiarske stredisko Pezinská Baba, Gajary, in der...

Chata Záruby

24,9 km von Lyžiarske stredisko Pezinská Baba, Smolenice, all...
1 - 6 / 6